Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego opracował podstawowy zestaw zabawek użytecznych dla prawidłowego rozwoju dziecka w różnym wieku. 

Klocki drewniane znalazły się na tej liście w każdej grupie wiekowej.

TRICK LOGIC / NAUKA PRZEZ ZABAWĘ W PEŁNYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU!

Zabawa z płytkami Trick Logic pomaga dziecku w osiągnięciu dojrzałości fizycznej, społecznej i umysłowej.

1. Ćwiczenia koncentracji i zapamiętywania.

Zabawa klockami z drewna pełniąc funkcję edukacyjną (odtwarzanie z pamięci układów), dodatkowo zawiera w sobie również czynnik terapeutyczny, ułatwia bowiem rozładowanie napięcia oraz stymuluje rozwój dziecka. Materiał, z którego klocki są wykonane – naturalne drewno- działa uspokajająco.

2. Rozwój motoryki i percepcji przestrzeni. Manipulowanie małymi elementami to:

  • Uspokojenie i koncentracja.
  • Nauka precyzyjnych i przemyślanych ruchów (koordynacja wzrokowo - ruchowa).
  • Przygotowanie do pisania, malowania, rysowania (motoryka).

3. Kształtowanie zachowań społecznych.

Zabawy Trick Logic w grupie nie tylko uczą dziecko przestrzegania norm i reguł, do których musi zastosować się w określonych sytuacjach, ale stanowią też doskonały trening kompetencji społecznych i opanowywania zasad komunikacji – umiejętności, które są tak bardzo potrzebne, a które coraz rzadziej mamy okazję ćwiczyć.

Płytki Trick Logic pozwalają na zabawę integrującą różne pokolenia. Nie tylko dzieci ale i dorośli nie będą się przy niej nudzić.

  • Współpraca w grupie.
  • Akceptacja odmiennych poglądów.
  • Realizacja celu / konsekwencje działań wspólnych.

4. Rozwój kreatywnego myślenia.

Projektując budynki, labirynty czy mozaiki dziecko rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność planowania, która jest niezwykle przydatna na każdym etapie późniejszej edukacji oraz funkcjonowania w dorosłym życiu np. podczas zabaw konstrukcyjnych.

5. Zabawy matematyczne.

Czy wiecie, że: jedna płytka "domino" może wywrócić płytkę o 1,5 raz większa od siebie samej.

Czyli rozpoczynając reakcję łańcuchową od płytki o wysokości 1 cm (i zawsze kolejną powiększając x 1,5) to już 27 płytka osiągnie wysokość 379 metrów równą wysokości Empire State Building w Nowym Jorku.

  • Liczenie i dopasowywanie
  • Sekwencje czyli układanie i kontynuacja wzoru ( 1- i wielokolorowych , płaskich i przestrzennych)
  • Symetria czyli pojęcie matematyczne, które ciężko dzieciom wytłumaczyć, ale bardzo łatwo pokazać.

fot. warsztaty dla nauczycieli nauczania początkowego. Skórzewo 2016.